KYNOLOGICKY KLUB
TRSTICE
Klub Links Výstavy Členovia Foto
Videa

KALENDÁR KYNOLOGICKÝCH AKCII

VÁS POZÝVA NA
XI. OBLASTNU VÝSTAVU NEMECKÝCH OVČIAKOV
Miesto konania :    Futbalové ihrisko Trstice

Termín :    17.8.2019

Rozhodca :    Nancy Herms /D/

I. Uzávierka prihlášok :    5.8.2019

Štartovné :    1. pes 7,- €, každý další 5,- €

II. Uzávierka prihlášok :    10.8.2019

Štartovné :    za psa 10,- €,

Prezentácia :    7,30 - 8,45 hod

Zaciatok :    9,00 hod

Prihláška k stiahnutiu:
Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu :
Attila Takács
925 42 Trstice č.448
Mobil : +421 907 527 845
E- mail : nakahosa@gmail.comPrihláškou na výstavu je čitatelná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu + fotokópia potvrdenia o zaplatení výstavného poplatku !

Veterinárne ustanovenia :

Platné ockovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Srdečne Vás očakávame !!!

HOME
Copyright © 2011 Kynologicky klub Trstice. All Rights Reserved
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain